PLAN DE CONSUMO DE FROITA NAS ESCOLAS

O noso Centro participa no “Plan de consumo de froita nas escolas” que pretende crear un hábito saudable de alimentación nos escolares de 3 a 16 anos.

Do 4 ao 15 de febreiro repartirase unha peza de froita por alumno no tempo do recreo.

Comentarios cerrados.