Fomento de consumo de Produtos Lácteos

O noso Centro participa no programa escolar do FOGGA do fomento do consumo de productos lácteos. Dende o 12 de abril e durante 10 días lectivos consecutivos entregaráselle no recreo aos nenos e nenas do noso Colexio un brik de leite.

Este proxecto escolar únese ao de «Froita Fresca» na que levamos xa anos participando có fin de completar o obxectivo de fomentar hábitos saudables nos nosos alumnos.

Comentarios cerrados.