SEMANA DA FROITA

O noso Centro participa no programa escolar do FOGGA do fomento do consumo de froita fresca. Dende o 24 de maio e durante 10 días lectivos consecutivos entregaráselle no recreo aos nenos e nenas do noso Colexio unha peza de froita.

Este proxecto escolar únese ao de fomento do consumo de «Productos Lácteos» que acabamos de disfrutar có fin de completar o obxectivo de fomentar hábitos saudables nos nosos alumnos.

Comentarios cerrados.