Becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo

Prazo de presentación de solicitudes:
Dende o 19 de maio de 2022
Ata o 30 de setembro de 2022

A solicitude desta beca realizarase exclusivamente a través da web do ministerio de Educación e Ciencia. Os documentos xerados nesta aplicación web entregaranse correctamente asinados e con toda a documentación solicitada na secretaría do centro.

Mais información: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dg1

Comentarios cerrados.