Becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo

Prazo de presentación de solicitudes:
Dende o 08 de maio de 2023
Ata o 20 de setembro de 2023

A solicitude desta beca realizarase exclusivamente a través da web do ministerio de Educación e Ciencia. Os documentos xerados nesta aplicación web entregaranse correctamente asinados e con toda a documentación solicitada na secretaría do centro.

Mais información: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2023.html

Comentarios cerrados.