ENGLISH PROJECT

Proxecto Plurilingüe (Inglés)

A prol de potenciar o concepto de plurilingüismo, o coñecemento e a práctica doutras linguas distintas á materna, e para promover a aprendizaxe de idiomas e a diversidade lingüística, a parte de empregar as  áreas  e  materias lingüísticas, empregaranse as áreas e materias das disciplinas non lingüísticas co fin de ampliar o número de horas adicado ao estudo das linguas no currículo escolar. Ás clases de inglés que existen no currículo  dentro das  disciplinas  lingüísticas,  engadiremos  a Educación Física e a Educación Artística como  disciplinas non  lingüísticas para completar as competencias lingüísticas, e aproveitar os materiais e contidos que nos ofrecen para a aprendizaxe integrado dunha lingua estranxeira.


Comentarios cerrados.