DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

O departamento de orientación ten especial responsabilidade no asesoramento global ao Centro en relación coas medidas de atención á diversidade, coordina a avaliación psicopedagógica e colabora no deseño e desenvolvemento das adaptacións curriculares dirixidas ao alumnado con necesidades educativas especiais e de compensación educativa.

O Departamento de Orientación está formado por:

  • – Psicólogo
  • – Pedagoga
  • – Mestre de Audición e Liguaxe
  • – Mestra de Apoio

Comentarios cerrados.