TRANSPORTE

O Centro conta con dúas liñas de transporte propio atendido por azafatas. Os horarios de recollida e as paradas danse a coñecer os primeiros días do mes de setembro.

Comentarios cerrados.